Около 3000 блока в България са в процес на саниране