Карнобат удари Марица, продължава да води колоната