Русия и Индия планират съвместни проекти за изграждане на АЕЦ в чужбина