След 20 години "От Марс ли идваш?" ще е актуален въпрос