Обръщение на Даниел Панов за Международния ден ва възрастните хора