Ново 20! Забраняват на хората да ползват дърва и въглища! Били вредни!