Компаниите наемат писатели и поети, за да работят с изкуствен интелект