Грудев: Вторият прием по мярка 4.1 от ПРСР стартира от края на октомври