Двучасов концерт за международния ден на възрастните хора в Хасково