„Музикаутор”: Държавата възпрепятства уреждането на авторските права