БЧК отбелязва Международния ден на възрастните хора. Провежда състезание в с. Лозен