Взривяващ анализ: Как борците спряха руснаците на морето и каква е връзката между убийствата на Мечката и братя Илиеви