Русия ще съкрати разходите си в почти всички сфери в бюджета за 2017 г.