Петков: Калфин е фаворитът, а не един от участниците в състезанието