Изложби в сферата на текстила, дизайна и визуалните комуникации ще бъдат открити на изложението COPI’S