Двама от родните параолимпийци: Чувстваме се унизени