Две вишневи цветчета отрони като люспи от очите ми