Аврам Агов: Възможен е обрат в позицията на Пекин по отношение на кандидатите от Източна Европа