Meркурий е втората планета след Земята, която има тектонична активност