Медийните пакети до 40 000 лв. ще покриват агитацията само в телевизиите и радиата с национален обхват