Ако си клиент на банка в България, ти трябва доста мазохизъм