Организаторите в Бразилия изненадани от статуса на състезанието за 2017 г.