Ураганът "Матю" достигна най-високата степен на опасност