Читатели: Ремонтираното и украсено стълбище още е тъмно и опасно нощем