Какви "извинителни" бележки ще са необходими, ако не можем да гласуваме