Любители фотографи от клубовете на пенсионера и инвалида подредиха изложба