Спасител плаче, след като спасява бебе от руините на сграда