Първо научете децата си да гледат към звездите, после им дайте книга