Брендо имал таен бункер в САЩ, сменял телефона през ден