Иран още не е определил партньорите си по проектите за малки модулни реактори