Мониторингов комитет на ЕК оцени положително хода на проектите по извеждане от експлоатация на спрените ядрени блокове