Паркоместа в София се превърнаха в арт пространства